rece
  strona główna
  miejsce szkolenia
  terminy szkoleń
  Zgłoszenie
  kontakt

 


"Diagnostyka ultrasonograficzna - wady rozwojowe"
4-5 grudnia 2014

30  puntów sekcji PTG USG

– interaktywny kurs prezentujący wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych płodu na przypadkach klinicznych

- zdjęcia, klipy – mało teorii dużo praktyki

- na początek - wspólna diagnostyka; potem - spróbuj sam pod patronatem Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego
i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

W cenę kursu wliczone materiały w postaci książki:

"Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii:

Książka

Autorzy :

Marek Pietryga 
Jacek BrązertProwadzący:

Prof. Dr hab. med. Mariola Ropacka–Lesiak

Prof. Dr hab. med. Marek Pietryga


4-5 Grudnia (czwartek-piątek)


 
11 00 – 11 30Ocena prawidłowej budowy płodu – prezentacja live
11 30 – 12 00Ocena serca płodu – prezentacja live
12 00 – 14 00Omówienie zasad oceny płodu w I trymestrze ciąży

USG przed 10 tc
•    USG 11-13+6 tc
Analizowane parametry:
•    wstępna ocena anatomii
•    kalkulacja ryzyka aneuploidii:
•    czynność serca płodu (FHR)
•    przezierność karkowa płodu (NT)
•    dodatkowe markery aberracji chromosomowych:
•    Obecność/brak kości nosowej (NB)
•    Przepływ krwi przez przewód żylny (DV)
•    Przepływ krwi przez zastawkę trójdzielną z określeniem obecności niedomykalności zastawki (TR – Tricuspid Regurgitation)
•    Obecność „małych markerów” – torbiel splotu pajęczynówki, poszerzenie miedniczek nerkowych, ognisko hyperechogenne w sercu, hyperechogenne jelito.
14 00 – 14 30                     Obiad
14 30 – 15 30Nieprawidłowości rozwojowe układu nerwowego
15 30 – 16 30Nieprawidłowości rozwojowe układu oddechowego
16 30 – 16 45Przerwa kawowa
16 45 – 17 45Nieprawidłowości rozwojowe układu pokarmowego
17 45 – 18 15Nieprawidłowości rozwojowe przedniej ściany jamy brzusznej
18 15 – 19 00Quiz  - sam na sam z przypadkami


4.12.2014 Piątek8 00 – 9 00Nieprawidłowości rozwojowe układu moczowego
9 00 – 10 00Nieprawidłowości rozwojowe układu kostnego
10 00 – 10 15Przerwa kawowa
10 15 – 11 15                             ŁOŻYSKO

Zasady oceny łożyska zostaną przeprowadzone w oparciu o następujące parametry:
•    Lokalizacja – stosunek do ujścia wewnętrznego
•    Struktura  – lakuny, guzy, torbiele, starzenie się łożyska, krwiak
•    Echogeniczność – hiperechogeniczne – np. niedokrwistość, hipoechogeniczne - policytemia
•    Wielkość – np. małe – IUGR, triploidia; duże, obrzęknięte – niedokrwistość, konflikt serologiczny, cukrzyca
•    Budowa – dodatkowy zraz (naczynia łączące zraz z łożyskiem), łożysko dwupłatowe, łożysko obwałowane, inne
•    Przyczep sznura pępowinowego – brzeżny, błoniasty, lokalizacja – nisko nad ujściem wewnętrznym – przodowanie pępowiny, przyczep błoniasty – możliwość występowania naczyń błądzących
•    Błony płodowe pozałożyskowe – oddzielenie błon, krwiak
•    Nieprawidłowa implantacja (łożysko przyrośnięte/wrośnięte/przerośnięte)
11 15 – 11 45                          SZYJKA MACICY 
W oparciu o:
•    Długości szyjki macicy i predykcję porodu przedwczesnego
•    Rozwierania się ujścia wewnętrznego (kształt ujścia) – prognozowanie porodu przedwczesnego
•    Oddzielenia błon płodowych nad ujściem wewnętrznym – w aspekcie zagrażającego porodu przedwczesnego
•    W relacji do łożyska (łożysko przodujące, łożysko wrośnięte), pępowiny (przodowanie pępowiny, niski przyczep sznura pępowinowego), naczyń (naczynia błądzące)
•    Nieprawidłowej echogeniczności (torbiele Nabotha, guzy szyjki – mięśniaki, rak szyjki macicy)
•    Nieprawidłowej waskularyzacji – łożysko wrośnięte, nowotwory szyjki, polipy doczesnowe
11 45 – 13 15                    CIĄŻA WIELOPŁODOWA

•    Diagnostyka i różnicowanie ciąży wielopłodowej
•    Zaburzenia wzrastania – asymetria wzrastania, sIUGR
•    Zaburzenia hemodynamiczne w ciąży jednokosmówkowej (TTTS, TAPS, TRAP)
•    inne
13 15 – 14 00Quiz – sprawdzam co umiem
14 00                              Obiad                                                                                                                                                         

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów