rece
  strona główna
  miejsce szkolenia
  terminy szkoleń
  Zgłoszenie
  kontakt

 


"SERCE  - co każdy ginekolog wiedzieć powinien"

2-3 października 2014

pod patronatem Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Gemeliologicznego
i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego


                                                                                                                     

To czego nie znamy  stanowi dla nas  zaskoczenie i zagrożenie – myśl  i nie daj się zaskoczyć  -  diagnozuj  „step by step”

Prowadzący:

Prof. dr hab. Mariola Ropacka-Lesiak,
Prof. dr hab. Marek Pietryga

czwartek 2 października 2014

11: 00 :12:30
                    Badanie echo serca płodu – zasady,  normy – pokazy filmowe

12 :30 :13:00
                    Wskazania do badania serca płodu
 

13:00– 13 :45
                    Badanie serca w I trymestrze ciąży – czy naprawdę należy oceniać     serce tak wcześnie ?  Ocena serca płodu w I trymestrze ciąży –  Ocena czynności serca, przepływ w przewodzie żylnym, niedomykalność zastawki trójdzielnej

13 45– 14:45
                Obiad

14:45– 17:30
                    Praktyczna ultrasonografia w diagnostyce  wad serca płodu cz I :
                    Kryteria rozpoznawcze, Step by step”- pokazy filmowe- nauka na                             bazie przypadków klinicznych.

            1. Wady  stożka tętniczego
            2. Wady przeciekowe              
         - nauka na bazie przypadków klinicznych
         - analiza obrazów USG
- Quiz
A.    postaw prawidłowe rozpoznanie  - obraz prawidłowy/nieprawidłowy
B.    znajdź nieprawidłowości w prezentowanym badaniu
C.    spróbuj postawić pełną diagnozę
D.    zaproponuj dalsze postępowanie – monitorowanie, diagnostyka w kierunku             nieprawidłowości genetycznych, , poród, leczenie In utero, inne
E.    Quiz

17:30– 18: 30
                    Badanie echo – zmiany czynnościowe( niedokrwistość, zamknięcie                         DA, restrykcja  FO, inne).piątek 3 października 2014

09 00 – 9 30
                    Repetytorium z podstaw badania serca

09 30 – 13:00
                    Praktyczna ultrasonografia w diagnostyce  wad serca płodu cz. II,:
1.    Wady lewego serca
2.    Wady Prawego serca
  „ Step by step”- pokazy filmowe
 - nauka na bazie przypadków klinicznych
- analiza obrazów USG
- Quiz
A.    postaw prawidłowe rozpoznanie  - obraz prawidłowy/nieprawidłowy
B.     znajdź nieprawidłowości w prezentowanym badaniu
C.    spróbuj postawić pełną diagnozę
D.    zaproponuj dalsze postępowanie – monitorowanie, diagnostyka w kierunku            nieprawidłowości genetycznych, , poród, leczenie In utero, inne
E.    Quiz
 

13:00   Zakończenie kursu
13:0013:30 Obiad* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i tematyki wykładów