rece
  strona główna
 miejsce szkolenia
  terminy szkoleń
  Zgłoszenie
  kontakt

 


Formularz zgłoszeniowy
 
UWAGA FORMULARZ NIEAKTYWNY

PROSZĘ SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA DOSTĘPNEGO NA STRONIE

www.cel-kursy.pl

Wypełniając poniższy formularz Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu, w ramach którego realizowane jest szkolenie.
UWAGA
W przypadku rejestracji na warsztaty praktyczne oczekujemy wpłaty pełnej kwoty w cišgu 14 dni od daty zarejestrowania się. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie Państwa zgłoszenie zostaje anulowane.  Proszę o zarezerwowanie miejsca   na szkoleniu:
  (Wybrać nazwę szkolenia)
  Data szkolenia:
  (wybrać datę szkolenia)

  Imię i Nazwisko:  
    Adres:  
    Kod pocztowy:  
    Miejscowość:  
 Tel. kontaktowy:   
    Adres email:   

Dane niezbędne do faktury 

  Nazwa firmy:
    Ulica:  
    Miejscowość:  
   Kod pocztowy:
   NIP:  
   
   Uwagi lub pytania: